11 Sociaal Cultureel Werker 2 Algemene kenmerken De Sociaal Cultureel Werker 2 is evenals de Sociaal Cultureel Werker 1 een uitvoerende functie. De functionaris is werkzaam in welzijnsinstellingen die zich richten op maatschappelijke activering en participatie van diverse doelgroepen, zoals jongeren, ouderen, vrouwen en culturele minderheden. De Sociaal Cultureel Werker 2 organiseert zelfstandig activiteiten gericht op de doelgroep en is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering. Het stimuleren van de bewustwording van eigen normen, waarden en mogelijkheden, als ook bijdragen aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de deelnemers zijn hierbij de uitgangspunten. Doel van de f unct ie De ondersteuning van de doelgroep door het organiseren en uitvoeren van activiteiten om de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de doelgroep te vergroten en verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat te bewerkstelligen. Organisat orische positie De Sociaal Cultureel Werker 2 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Sociaal Cultureel Werker 2 kan functioneel leiding ontvangen van de Sociaal Cultureel Werker 3 en 4 en functioneel leiding geven aan de Sociaal Cultureel Werker 1. Resultaat gebieden Signaleren en contacten leggen  Legt contact met de doelgroep en signaleert wensen, behoeften, problemen en ambities;  Bespreekt deze wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep intern;  Draagt bij aan werving van de doelgroep. Verzorgt publiciteit over het aanbod van de instelling; Resultaat  Onderhoudt actief het contact met de doelgroep. : Contacten gelegd, zodanig dat de instellingen van wensen, behoeften en problemen op de hoogte zijn en de doelgroep de weg naar de instelling weet te vinden. Activiteiten vormgeven Resultaat  Geeft de inhoud van activiteiten vorm binnen bestaande plannen;  Verzorgt de programmering van activiteiten;  Draagt bij aan de vormgeving van projecten of diensten. wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep. Projecten en activiteiten uitvoeren  Voert activiteiten uit die een educatief en recreatief karakter hebben;  Begeleidt deelnemers bij activiteiten;  Begeleidt in voorkomende gevallen Sociaal Cultureel Werkers 1 bij de uitvoering van activiteiten;  Geeft advies en informatie over onderwerpen van zakelijke en meer algemene aard of verwijst de vraagsteller door naar (meer ervaren) collegae of instanties; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 93 : Activiteiten vormgegeven, zodanig dat deze kunnen worden uitgevoerd en aansluiten bij de Pagina 92

Pagina 94

Interactieve digi-reisgids, deze artikel of onderwijscatalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een online publicatie van internet publicaties.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication