Projecten en activiteiten uitvoeren  Voert activiteiten uit die een educatief en recreatief karakter hebben;  Begeleidt deelnemers bij activiteiten;  Geeft advies en informatie ten aanzien van onderwerpen van zakelijke en meer algemene aard of verwijst vraagsteller door naar (meer ervaren) collegae of instanties;  Stimuleert en ondersteunt deelnemers bij de toeleiding naar onderwijs, scholing en de arbeidsmarkt; Resultaat  Biedt ondersteuning aan groepen, die verandering en/of belangenbehartiging nastreven;  Begeleidt vrijwilligers of stagiaires;  Beheert het budget en bewaakt het tijdpad. Stuurt bij indien noodzakelijk;  Verricht bijkomende administratieve werkzaamheden. doelstellingen zijn behaald. Dienstverlening optimaliseren  Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen;  Signaleert mogelijke knelpunten betreffende de (directe) dienstverlening op individueel en instellingsniveau en doet voorstellen in een overleg;  Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen;  Denkt actief mee over de ontwikkeling en verbetering van dienstverlening. Komt met voorstellen; Resultaat  Neemt deel aan intern en multidisciplinair overleg op lokaal niveau. maatschappelijke ontwikkelingen. Profiel van de functie Kennis  HBO werk- en denkniveau;  Kennis van de sociale kaart;  Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;  Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de doelgroep;  Kennis van groepsdynamische processen. Specifieke functiekenmerken  Klantgerichtheid en een dienstverlenende instelling;  Analytisch vermogen voor het vertalen van de behoeften naar een project of activiteit;  Sociale vaardigheden voor het opbouwen van een netwerk, het motiveren en stimuleren van de doelgroep;  Beheersing van conflictsituaties;  Probleemoplossend vermogen;  Projectmanagementvaardigheden;  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het verstrekken van informatie, het geven van instructies en dergelijke;  Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten;  Stressbestendig, flexibel en improvisatievermogen vereist in crisissituaties, vooral wanneer er sprake is van beperkte terugvalmogelijkheid, bijvoorbeeld in de thuissituatie van de cliënt. : Hulp- en dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat de instelling kan inspelen op : Projecten en diensten volgens plan van aanpak uitgevoerd, zodanig dat geformuleerde CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 96 Pagina 95

Pagina 97

Voor boeken, online reisgidsen en onderwijs magazines zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw tijdschriften.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication