Projecten en activiteiten uitvoeren  Voert activiteiten uit die een educatief en recreatief karakter hebben;  Begeleidt deelnemers bij activiteiten;  Geeft advies en informatie ten aanzien van onderwerpen van zakelijke en meer algemene aard of verwijst vraagsteller door naar (meer ervaren) collegae of instanties;  Stimuleert en ondersteunt deelnemers bij de toeleiding naar onderwijs, scholing en de arbeidsmarkt; Resultaat  Biedt ondersteuning aan groepen, die verandering en/of belangenbehartiging nastreven;  Begeleidt vrijwilligers of stagiaires;  Beheert het budget en bewaakt het tijdpad. Stuurt bij indien noodzakelijk;  Verricht bijkomende administratieve werkzaamheden. doelstellingen zijn behaald. Dienstverlening optimaliseren  Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen;  Signaleert mogelijke knelpunten betreffende de (directe) dienstverlening op individueel en instellingsniveau en doet voorstellen in een overleg;  Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen;  Denkt actief mee over de ontwikkeling en verbetering van dienstverlening. Komt met voorstellen; Resultaat  Neemt deel aan intern en multidisciplinair overleg op lokaal niveau. maatschappelijke ontwikkelingen. Profiel van de functie Kennis  HBO werk- en denkniveau;  Kennis van de sociale kaart;  Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;  Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de doelgroep;  Kennis van groepsdynamische processen. Specifieke functiekenmerken  Klantgerichtheid en een dienstverlenende instelling;  Analytisch vermogen voor het vertalen van de behoeften naar een project of activiteit;  Sociale vaardigheden voor het opbouwen van een netwerk, het motiveren en stimuleren van de doelgroep;  Beheersing van conflictsituaties;  Probleemoplossend vermogen;  Projectmanagementvaardigheden;  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het verstrekken van informatie, het geven van instructies en dergelijke;  Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten;  Stressbestendig, flexibel en improvisatievermogen vereist in crisissituaties, vooral wanneer er sprake is van beperkte terugvalmogelijkheid, bijvoorbeeld in de thuissituatie van de cliënt. : Hulp- en dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat de instelling kan inspelen op : Projecten en diensten volgens plan van aanpak uitgevoerd, zodanig dat geformuleerde CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 96 Pagina 95

Pagina 97

Heeft u een catalogus, pageflip of e-verenigingsbladen? Gebruik Online Touch: uitgave online maken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication