 Onderhandelt namens de instelling met de doelgroep en overheden over de mogelijke oplossingen van gerezen problematiek en mogelijke oplossingen hiervoor;  rapporteert over de voortgang van het project, uitgevoerde activiteiten en gemaakte kosten;  Evalueert het project en stelt dit zo nodig bij;  Volgt maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het eigen werk;  Begeleidt vrijwilligers of stagiaires;  Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden. Resultaat : Projectplan is opgesteld en uitgevoerd, zodanig dat geformuleerde doelstelling is behaald. Nieuwe dienstverlening ontwikkelen  Draagt zorg voor het inventariseren en ontwikkelen van onderzoeksvragen met als doel verdieping van de bestaande praktijk en ontwikkeling van nieuwe methoden ten behoeve van sociaal cultureel werk;  Draagt zorg voor het opzetten en uitvoeren van het onderzoek naar aanleiding van de onderzoeksvragen;  Vertaalt individuele klachten en problemen naar structurele knelpunten in de maatschappelijke positie van de groepen en gebruikt deze analyse als input in voorstellen tot wijziging van beleid en regelgeving;  Ontwikkelt dienstverlening, programma's en overlegvormen ter oplossing van gesignaleerde knelpunten;  Evalueert de voortgang van bestaande voorzieningen en streeft verbeteringen na;  Draagt (mede)zorg voor de ontwikkeling van doelen ter verbetering van de situatie van de doelgroep; Resultaat  Vertaalt uitkomsten van onderzoek naar instellingsstrategie en uitvoeringspraktijk;  Adviseert management en stelt beleidsvoorstellen op naar aanleiding van onderzoek;  Ondersteunt het management bij de innovatie van het dienstenpakket door het geven van informatie uit de praktijk. : Nieuwe dienstverlening is ontwikkeld, zodanig dat de instelling kan inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Neemt deel aan werkoverleg. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO/Academisch werk- en denkniveau;  Kennis van de instelling, instellingsbeleid, procedures en richtlijnen;  Kennis van de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij;  Kennis van groepsdynamische processen. Specifieke functiekenmerken  Sociale vaardigheden voor het bouwen aan een netwerk en het bewaren van de eigen houding bij het onderhandelen met doelgroep en overheid;  Sociale vaardigheden voor stimuleren en motiveren van leden van de doelgroep, instellingen en instanties;  Projectmanagementvaardigheden;  Onderzoeksvaardigheden;  Analytisch vermogen voor het vertalen van signalen en ontwikkelingen naar een concreet plan van aanpak en voor het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijksituatie;  Gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen voor het kunnen bemiddelen tussen groepen en instellingen van zeer uiteenlopend niveau;  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het verstrekken van informatie, het geven van instructies en dergelijke; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 98 Pagina 97

Pagina 99

Scoor meer met een online winkel in uw mailings. Velen gingen u voor en publiceerden PDF's online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication