 Onderhandelt namens de instelling met de doelgroep en overheden over de mogelijke oplossingen van gerezen problematiek en mogelijke oplossingen hiervoor;  rapporteert over de voortgang van het project, uitgevoerde activiteiten en gemaakte kosten;  Evalueert het project en stelt dit zo nodig bij;  Volgt maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het eigen werk;  Begeleidt vrijwilligers of stagiaires;  Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden. Resultaat : Projectplan is opgesteld en uitgevoerd, zodanig dat geformuleerde doelstelling is behaald. Nieuwe dienstverlening ontwikkelen  Draagt zorg voor het inventariseren en ontwikkelen van onderzoeksvragen met als doel verdieping van de bestaande praktijk en ontwikkeling van nieuwe methoden ten behoeve van sociaal cultureel werk;  Draagt zorg voor het opzetten en uitvoeren van het onderzoek naar aanleiding van de onderzoeksvragen;  Vertaalt individuele klachten en problemen naar structurele knelpunten in de maatschappelijke positie van de groepen en gebruikt deze analyse als input in voorstellen tot wijziging van beleid en regelgeving;  Ontwikkelt dienstverlening, programma's en overlegvormen ter oplossing van gesignaleerde knelpunten;  Evalueert de voortgang van bestaande voorzieningen en streeft verbeteringen na;  Draagt (mede)zorg voor de ontwikkeling van doelen ter verbetering van de situatie van de doelgroep; Resultaat  Vertaalt uitkomsten van onderzoek naar instellingsstrategie en uitvoeringspraktijk;  Adviseert management en stelt beleidsvoorstellen op naar aanleiding van onderzoek;  Ondersteunt het management bij de innovatie van het dienstenpakket door het geven van informatie uit de praktijk. : Nieuwe dienstverlening is ontwikkeld, zodanig dat de instelling kan inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Neemt deel aan werkoverleg. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO/Academisch werk- en denkniveau;  Kennis van de instelling, instellingsbeleid, procedures en richtlijnen;  Kennis van de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij;  Kennis van groepsdynamische processen. Specifieke functiekenmerken  Sociale vaardigheden voor het bouwen aan een netwerk en het bewaren van de eigen houding bij het onderhandelen met doelgroep en overheid;  Sociale vaardigheden voor stimuleren en motiveren van leden van de doelgroep, instellingen en instanties;  Projectmanagementvaardigheden;  Onderzoeksvaardigheden;  Analytisch vermogen voor het vertalen van signalen en ontwikkelingen naar een concreet plan van aanpak en voor het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijksituatie;  Gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen voor het kunnen bemiddelen tussen groepen en instellingen van zeer uiteenlopend niveau;  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het verstrekken van informatie, het geven van instructies en dergelijke; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 98 Pagina 97

Pagina 99

Interactieve digi relatiemagazine, deze reclamefolder of club blad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een digitale publicatie omzetten van web uitgaven.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication