‘We zien nieuwe kansen voor het sociaal werk’ De sociale partners zaten vorig jaar al vroeg om de tafel om het sectorplan WJK op te stellen. Allemaal met als doel om mensen in de sector mogelijkheden te bieden zich te blijven ontwikkelen en hun waarde voor de arbeidsmarkt te behouden. Hoe kijken Marijke Vos, voorzitter bij de MOgroep, en Eric de Macker, voorzitter van CNV Publieke Zaak, aan tegen de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Waar liggen volgens hen de uitdagingen en de kansen? Ze zijn het erover eens: het is verre van rustig op de arbeidsmarkt in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het is belangrijk om daar als sociale partners op in te spelen. Marijke Vos: ‘De overheveling van zorgtaken naar de gemeente zorgt voor een grote uitdaging. Niet alleen omdat de gemeente de nieuwe opdrachtgever is, maar er ligt ook een flinke bezuinigingsopdracht. Onze branche staat onder druk èn we moeten zorgen dat onze mensen klaar zijn voor al die veranderingen. Daarom zijn we vorig jaar al vóór de zomer om de tafel gaan zitten voor het sectorplan WJK.’ Over: Investeren in kwaliteit en vakmanschap Ze maakt zich serieus zorgen over de bezuinigingen. ‘De transformatie vraagt concrete, nieuwe antwoorden voor het versterken van sociale netwerken, buurtcoöperatieven, zelfbeheer buurthuizen door bewoners, ondersteuningsstructuren voor vrijwilligers, mantelzorgers en burgerinitiatieven. Wij moeten dus laten zien dat onze aanpak die basis voor de transformatie is. Wij richten ons op participatie en activering. We versterken sociale netwerken, ondersteunen zelfbeheer en burgerinitiatieven. We werken al samen met andere sectoren en branches, zoals huisartsen, GGZ, woningbouwcorporaties, scholen en politie.’ Ze voegt eraan dat er wordt geïnvesteerd in kwaliteit en vakmanschap van de profesMarijke Vos 16 sional én in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. ‘Want de hele omslag in het sociaal domein - de grondhouding dat burgers meer zelf moeten doen, en dat de rol van professionals verandert van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ - vergt ook professioneel een omslag. Hiervoor zijn sociaal werkers nodig die de zelfredzaamheid van mensen kunnen ondersteunen. Daarom is het fijn dat er een sectorplan ligt dat de versterking van vakmanschap en de kwaliteit van medewerkers en dienstverlening centraal stelt. Zo willen we zorgen dat mensen meegroeien en meebewegen met wat de samenleving van hen vraagt. Met de investering in mobiliteit en maatregelen van werk naar werk beogen we dat mensen zo flexibel zijn dat ze ook ergens anders aan het werk kunnen.’ De bezuinigingen: dat is een politieke realiteit, zegt Eric de Macker. ‘En laten we reëel zijn: hoe mooi het ook is dat we een sectorplan hebben, het gaat geen honderdduizend banen opleveren. Er is geen grote arbeidsmarkt meer die we centraal aansturen. Maar we blijven positief. Ik denk dat we de kleine regionale en lokale initiatieven moeten steunen om tot resultaten te komen: gemeenten, instellingen en werknemers samen te brengen. Dat is de basis van het sectorplan.’ ‘Mensen moeten niet afwachten maar zelf de regie pakken’ Over: Nieuwe kansen voor het sociaal werk Er komen minder banen in de branche, maar Vos ziet ook nieuwe kansen voor het sociaal werk. ‘Sociaal werkers zijn goed in het tijdig signaleren of het fout loopt in een gezin. Ze kunnen snel hulp bieden, iemand inschakelen die gespecialiseerd is in de gesignaleerde problematiek of Pagina 15

Pagina 17

Interactieve online archief, deze magazine of whitepaper is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie converteren van web publicaties.

FCB Magazine WMD zomer 2014 Lees publicatie 10436Home


You need flash player to view this online publication