Met z’n allen online Zelf als cliënt je intakegesprek invullen, je persoonlijke doelen bepalen, je familie inschakelen of chatten met een professionele begeleider. Relevante informatie en trainingen vinden die jou helpen met je hulpvraag of de informele hulpmarktplaatsen in je gemeente inschakelen. Het is allemaal mogelijk via de blended (een mix van online en face to face activiteiten) zelfhulpomgeving I-Kracht. ‘Methode, tools en inhoud worden ontwikkeld samen met professionals uit de welzijnssector, waarbij we streven naar de optimale mix tussen online (zelf)hulpmiddelen en face tot face activiteiten‘, aldus Rob Snoeren van de Coöperatie I-Kracht. ‘Regie in eigen hand, dat was het vertrekpunt van Boris Stil en Wouter Bruijning. Twee maatschappelijk werkers die zo’n zeven jaar geleden in hun vrije tijd begonnen met de ontwikkeling van I-Kracht’, vertelt Snoeren. ‘Cliënten die in hun eigen omgeving, in hun eigen tempo en tijd werken aan hun zelfstandigheid. Al dan niet ondersteund door een professional. Alles wordt opgeslagen in een online dossier, dat zowel de sociaal werker als de cliënt kunnen inzien. Zo kan de cliënt nog een rustig nalezen wat hij heeft opgeschreven, opgezocht en welke acties hij heeft ondernomen. Of wat er is besproken met zijn begeleider; telefonisch, face to face of via mail of chat. De cliënt is eigenaar van zijn dossier, de professional heeft een coachende rol.’ De aanpak is volledig gebaseerd op het versterken van de eigen kracht van de burger en het verhogen van de zelfredzaamheid. En in lijn met de ontwikkelingen in de maatschappij. ‘samen vergroten we onze slagkracht’ Digitalisering en bezuinigingen De digitalisering zorgt ervoor dat mensen steeds meer online gaan doen. Dat geldt voor mensen in de cliëntrol, maar ook voor medewerkers, van wie wordt verwacht dat zij steeds meer digitaal vastleggen. Daarnaast trekt de overheid zich verder terug, is er minder budget voor hetzelfde werk, en wordt de regie meer en meer verlegd naar de burger. ‘De burger verwacht dit ook’, zegt Snoeren. ‘Uit een onderzoek van Kwadraad blijkt dat 40% van de mensen die zich online heeft aangemeld geen hulp zou hebben gezocht als dit niet online gekund had. Voor hulporganisaties betekent de digitalisering dat een toenemend aantal mensen online hulp zal vragen en dat zij verwachten zelf deels de regie te krijgen. Er moeten door de sector dus meer problemen opgevangen worden, met minder mensen en middelen.’ Online zelfhulpmiddelen kunnen volgens Snoeren hierop een antwoord bieden: ‘Samen ontwikkelen op basis van de expertise van professionals. En helemaal geïntegreerd in het hulpproces, zodat cliënten en professionals een maximaal aantal tools kunnen gebruiken om oplossingen te construeren.’ Rob Snoeren Coöperatie I-Kracht is een coöperatie van uitvoeringsorganisaties in het sociaal domein. De leden van de coöperatie bepalen gezamenlijk de inhoud, methodiek en tools van de zelfhulpomgeving. En ze spelen in op adviesvragen en ‘Bij degenen die openstaan voor deze manier van werken, werkt het ook meteen goed. Zij komen in minder tijd tot de kern van het probleem en zien ook hun cliënten een actievere rol aannemen. Het enthousiasme van de hulpverlener steekt het enthousiasme van de cliënt aan. Bij degenen die niet enthousiast zijn, gaat het niet zozeer om het systeem maar meer om oude loslaten van het oude.’ Lizette de Wit, Projectleider onlinehulpverlening Juvans 20 Pagina 19

Pagina 21

Interactieve internet rapport, deze catalogus of magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar online converteren van digi handleidingen.

FCB Magazine WMD zomer 2014 Lees publicatie 10436Home


You need flash player to view this online publication