Uitgelicht HOE ZIENN HAAR MEDEWERKERS NIEUWE WOORDEN GAF Krimp, nieuwe wetgeving en maatschappelijke veranderingen. De uitdagingen in de branche zijn talrijk. In deze rubriek belichten we elke keer een organisatie die hier op een innovatieve manier mee omgaat. Deze keer staat Zienn uit Leeuwarden centraal. Zienn trainde alle medewerkers in motiverende gespreksvoering. De gespreksstijl wordt nu door iedereen toegepast, van cliëntgesprekken tot informele praatjes bij de koffieautomaat. ‘Als je de eigen kracht van mensen wilt aanboren, heb je een andere communicatiestijl nodig’, zegt Bas van Mierlo, manager Bedrijfsondersteunende Processen bij Zienn. ‘Veranderbereidheid stimuleer je niet door te zeggen wat iemand moet doen. Of door iemand een ideaalplaatje voor te houden. Je doet dat wel door te spiegelen, en door datgene wat je hoort en ziet, oordeelloos terug te geven. Daarmee zet je de radartjes in iemands hoofd aan het werk en ontlok je een reactie. Je spreekt mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid. En dat is waar het binnen Welzijn Nieuwe Stijl om draait.’ Zienn, een organisatie in maatschappelijke opvang, zette al in 2010 de eerste stappen ter voorbereiding op de decentralisatie. Zo werd de organisatie anders ingericht en het herstelwerk als krachtgerichte methodiek geïntroduceerd. Bas van Mierlo: ‘De grootste veranderingen hebben we toen al gemaakt. Maar na verloop van tijd liepen medewerkers vast in de uitvoering. Je kunt wel zeggen dat je volgens de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl gaat werken, maar hoe doe je dat dan?’ Communicatie bleek een essentieel punt te zijn. Medewerkers hadden behoefte aan motiverende gesprekstechnieken om cliënten in beweging te krijgen. ‘De vraag naar een training kwam vanaf de werkvloer. Eerst ‘Medewerkers wilden meer autonomie’ volgde één team een training. Daarna wilden andere teams dat ook. Zo sijpelde motiverende gespreksvoering langzaam onze organisatie binnen.’ Het neveneffect De trainingen hadden een onverwacht neveneffect. Niet alleen kregen medewerkers de tools in handen om op een andere manier cliëntgesprekken te voeren, zelf werden ze ineens mondiger. ‘Medewerkers wilden meer autonomie’, zegt Bas van Mierlo. ‘Achteraf gezien was dat logisch. Wij wilden dat zij clienten krachtgericht gingen benaderen. Daar past niet bij dat je baas zegt wat je moet doen. Ook binnen onze organisatie moesten wij dus op een andere manier met elkaar gaan communiceren. Zoals wij willen dat onze medewerkers onze cliënten helpen, zo willen wij hen ook intern begeleiden.’ Het managementteam van Zienn besloot de motiverende gespreksvoering te omarmen en álle medewerkers erin te trainen. Van sociaal werker tot receptioniste, van directielid tot oproepkracht. ‘Als je een krachtgerichte en lerende organisatie wilt zijn, dan moet iedereen deze filosofie adopteren. De gespreksstijl beperkt zich niet tot gesprekken met cliënten. Ook vergaderingen voeren we volgens de basishouding van motiverende gespreksvoering, net als loopbaangesprekken. Zelfs tijdens een praatje bij de koffieautomaat proberen we zonder oordeel te reflecteren op wat iemand zegt.’ De borgingsstructuur Inmiddels hebben 400 medewerkers van Zienn de training in motiverende gespreksvoering gevolgd. Om >> Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 19 Pagina 18

Pagina 20

Voor magazines, online club bladen en vaktijdschriften zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw publicaties.

Ruim Baan Welzijn september 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication