De weg banen Kitty de Laat en Elise van Mierlo Kitty de Laat. ‘Zij zijn het van oudsher meer gewend. De ervaren krachten namen de jongere medewerkers onder hun hoede en werden een soort mentor voor hen. Nog altijd zijn zij belangrijke sleutelfiguren in onze organisatie. deelnemer en vrijwilliger vervaagt’ ‘Het verschil tussen Ze herhalen continu als een soort mantra waar het bij Talent Centraal om gaat. En waarom we doen wat we doen. Daardoor is iedereen ervan doordrongen.’ Dynamiek Succesverhalen over het Talentcentrum zijn er genoeg. Een werkloze kok vond er zijn passie voor koken terug, en heeft nu een vaste baan in een restaurant. Een dame zette er twee weefgetouwen neer, wat de opmaat vormde naar een goedlopend open atelier. ‘Niet alleen kwetsbare burgers komen hier, ook sterke burgers verbinden zich aan het centrum’, zegt Elise van Mierlo. ‘Die mix van deelnemers en vrijwilligers zorgt voor dynamiek. Het verschil tussen deelnemers en vrijwilligers vervaagt ook. Want iedereen die hier iets komt leren, komt uiteindelijk ook iets brengen.’ Het succes van het Talentcentrum bleef niet onopgemerkt. De gemeente Oss nam onlangs vier kwartiermakers van Vivaan in dienst om de Talent Centraal-gedachte op andere plekken in de regio uit te rollen. Elise van Mierlo: ‘Eén van de succesfactoren van het Talentcentrum is de ruimte: een plek zonder opgelegde regels, waar mensen op een laagdrempelige manier zélf activiteiten organiseren en met elkaar in contact zijn. Maar talentontwikkeling kun je natuurlijk ook op andere manieren faciliteren. Bij mensen thuis, op een talentenmarkt of desnoods in een tent. Die mogelijkheden zijn we nu aan het verkennen.’ Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 23 Pagina 22

Pagina 24

Voor presentaties, online clubbladen en flyers zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw drukwerk.

Ruim Baan Welzijn september 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication