Een vrijplaats voor talent Een plek waar burgers samenkomen om hun talenten te delen en te ontwikkelen. Dat is het Talentcentrum in Oss, een initiatief van Vivaan, een organisatie gericht op burgerparticipatie. De sociaal werker fungeert er als vliegwiel op de achtergrond. ‘Het is de bedoeling dat mensen na verloop van tijd een volgende stap zetten.’ ‘Ontdekken waar je goed in bent, maakt gelukkig’, zegt Kitty de Laat, directeur-bestuurder van Vivaan. ‘Zeker als je dat talent kunt delen met anderen. In het Talentcentrum stimuleren we mensen vervolgens ook om datgene waar ze goed in zijn, verder uit te bouwen. Door het in te zetten voor de buurt, of zelfs door er een echte baan van te maken.’ Het centrum is één van concepten van Vivaan rondom Talent Centraal. Kitty de Laat: ‘Talentontwikkeling is van alle tijden. Maar de laatste jaren was er in de branche een beetje de klad in gekomen. Ook wij waren te veel bezig met “organiseren voor” in plaats van “faciliteren van”. De focus moest weer komen te liggen op wat mensen zélf kunnen. Niet hun problemen, maar hun talenten staan centraal.’ In het Talentcentrum in Oss regelen burgers alle activiteiten zelf: van creatieve ateliers tot kookclubjes en yogalessen. Wekelijks komen er zo’n 180 tot 200 mensen. Kitty de Laat: ‘Mensen kunnen vaak veel meer dan ze zelf beseffen. Wanneer ze hun talent in zichzelf en in elkaar ontdekken, geeft dat ontzettend veel energie.’ De sociaal werker van Vivaan is in het Talentcentrum aanwezig op de achtergrond. ‘Hij of zij 22 Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening leidt alles in goede banen en zorgt er vooral voor dat iedereen zich welkom voelt. Onze medewerker is er om mensen met elkaar te verbinden en om hun dromen en doelen naar boven te krijgen.’ Sleutelfiguren ‘De rol van de sociaal werker is in het Talentcentrum wezenlijk anders dan voorheen’, zegt coördinator Elise van Mierlo. ‘Ze fungeren er vooral als vliegwiel. Dat betekent: niet alles regelen en oplossen, maar mensen de ruimte geven om dat zelf te doen.’ Volgens Kitty de Laat vonden sommige medewerkers die omslag aanvankelijk best lastig. ‘De nieuwe rol houdt in dat je mensen moet loslaten. Sterker nog: in het Talentcentrum is het de bedoeling dat mensen na verloop van tijd weer vertrekken. Dat ze hun talenten elders gaan organiseren en voortzetten – met of zonder onze ondersteuning. De kunst is om dat niet te zien als verlies, maar als positief resultaat.’ De wat meer ervaren medewerkers van Vivaan konden wél meteen goed uit de voeten met de nieuwe werkwijze, zegt Pagina 21

Pagina 23

Voor vakbladen, online onderzoeksrapporten en jaarverslagen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw uitgaves.

Ruim Baan Welzijn september 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication