DE COÖPERATIE AMARYLLIS: ‘Iedereen begon bij ons opnieuw’ ‘De ontwikkeling van de sociale wijkteams in Leeuwarden stagneerde. Een aantal jaren geleden was er een voortvarende start gemaakt. Vijftien organisaties hadden daarvoor een samenwerkings convenant ondertekend. Maar dat bleek op langere termijn niet genoeg te zijn.’ Aan het woord is Henry de Boer, orga nisatiedeskundige en tegenwoordig directeur-bestuurder van de Coöperatie Amaryllis. ‘Medewerkers zaten in een spagaat tussen enerzijds het sociale wijkteam en anderzijds de moederorganisatie waarvoor ze nog steeds werkten. De belangen kwamen niet altijd overeen, en onder medewerkers ontbrak het aan een gemeenschappelijke drager. Daardoor waren het geen hechte, homogene teams.’ Eén partij Reden voor de gemeente Leeuwarden om de sociale wijkteams op de schop te zetten. In 2013 gaf de gemeente Henry de Boer de opdracht om de teams op een andere manier te organiseren. Er moest één nieuwe partij komen die de sociale wijkteams ging aansturen. De Boer: ‘De gemeente was van meet af aan duidelijk: ze wilde geen hiërarchische moloch, maar een flexibele organisatie, passend bij deze tijd van veranderingen.’ De transformatie is één grote co productie tussen gemeente, welzijnsorganisaties, burgers en commissies, zegt Henry de Boer. ‘Maar uiteindelijk maken de mensen in de wijkteams het verschil. De beslissingsbevoegdheid moet dan ook zo laag mogelijk in de organisatie liggen. De centrale organisatie moet de wijkteams voornamelijk faciliteren en ondersteunen, en de gemeenschappelijke taken regelen.’ Henry de Boer 6 Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Pagina 5

Pagina 7

Heeft u een onderwijs catalogus, pagegangster of eonderwijsmagazines? Gebruik Online Touch: maandblad online plaatsen.

Ruim Baan Welzijn september 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication