Cao-dossier HET OR-LID ‘In onze organisatie zijn de medewerkers eigenlijk nog niet geïnformeerd over het Loopbaanbudget en het Individueel keuzebudget. Alleen in januari, toen de nieuwe cao werd bekrachtigd, zijn we op de hoogte gebracht via de interne nieuwsbrief. Ik vind het jammer dat onze organisatie er niet in is geslaagd om de veranderingen per 1 juli te implementeren. Maar ik begrijp het wel. We hebben net een ingrijpende reorganisatie achter de rug. Eén P&O-functionaris moet nu alles regelen voor tachtig medewerkers. Er liggen gewoon te veel taken op zijn bordje. Wij zijn vast niet de enige organisatie die met een dergelijke achterstand kampt. Ik ben wel enthousiast over de mogelijkheden die de nieuwe cao biedt. Maar het is nog onduidelijk hoe wij ons Loopbaanbudget kunnen inzetten. Ook moet nog blijken hoeveel vrijheid we in de praktijk daarin hebben. We moeten er als branche voor zorgen dat de cao wordt uitgevoerd zoals deze is bedoeld. Dat betekent ook: voorkomen dat werkgevers bepaalde regelingen mogelijk in hun eigen belang interpreteren. Wellicht dat ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen de uitvoering van de cao kunnen monitoren.’ Rian Varkevisser, jongerenwerker en OR-lid bij Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland De klankbord groep Na het ontwerp wil de cao-tafel de uitvoering van de cao ook samen met de sector vormgeven. Hiervoor is een klankbordgroep in het leven geroepen. Hierin zitten 25 mensen uit de branche: de helft bestaat uit werkgevers (direc teuren, P&O’ers en financieel experts). De andere helft bestaat uit werknemers (sociaal werkers, teamleiders en OR-leden). De klankbordgroep geeft vanuit het veld feedback op de uitwerking van de cao. Alle informatie over het Loopbaanbudget en het Individueel keuzebudget staat overzichtelijk bij elkaar op de website van FCB. Ook vind je hier meer praktijkervaringsverhalen van werkgevers en medewerkers uit de sector. Kijk op www.fcb.nl/welzijn/ cao/dossier-het-loopbaanbudget. DE DIRECTEUR ‘De invoering van het Loopbaanbudget vind ik een goede zaak. Maar ik worstel nog met de vraag hoe ik hieraan kan vormgeven. Naast een aantal kantoormedewerkers bestaat mijn personeel voornamelijk uit peuterspeelzaalleidsters. Zij hebben over het algemeen kleine contracten van maximaal 22 uur. Ze zullen dus weinig Loopbaanbudget kunnen opbouwen. In de rekenvoorbeelden die ons zijn voorgelegd, ging het om medewerkers die twee- à drieduizend euro per maand verdienden en 52 euro per maand opzij kunnen zetten. Dat geldt niet voor mijn leidsters. Als zij na drie jaar 300 euro hebben gespaard, is het veel. Daar betaal je natuurlijk geen opleiding van. Daarnaast hebben we te maken met de harmonisatie van de peuterspeelzalen en de kinderopvang in 2018. Dat zal ook van invloed zijn op het Loopbaanbudget. Ik ben dus nog niet zo ver met de implementatie, want ik zit nog met veel vragen.’ Piet Penning, directeur van de Stichting Peuterspeelzaal Leiden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 9 Pagina 8

Pagina 10

Interactieve web studiegids, deze catalogus of pdf is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een online publicatie van eonderwijscatalogi.

Ruim Baan Welzijn september 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication