Profiel van de f Kennis unct ie  HBO+ werk- en denkniveau;  Afgeronde relevante HBO-opleiding Maatschappelijk Werk, zoals weergegeven in Bijlage 2 van het functieboek (voor zover deze functie wordt uitgeoefend binnen een instelling voor Maatschappelijk Werk);  Kennis van de sociale kaart;  Basiskennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën. Werknemers die nog in opleiding zijn voor deze functie, kunnen worden aangesteld in de genoemde functie. Het salaris van de werknemer wordt in dat geval vastgesteld volgens het bepaalde in artikel 6.3 van de Cao. Specifieke kenmerken  Analytisch vermogen voor het vertalen van de (complexe) hulpvraag naar een hulpverleningsplan en om in crisissituaties te komen tot een diagnose en interventie;  Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de leefomgeving van de cliënt en voor het geven van begeleiding aan collega- medewerkers en voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cliënten en contact onderhouden met externe instanties;  Probleemoplossend vermogen;  Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties;  Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten;  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en nota's en het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 117 Pagina 116

Pagina 118

Voor mailings, online nieuwsbrieven en flyers zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw uitgaves.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication