 Stelt een aflossingsschema op met de cliënt en begeleidt de gedragsverandering met betrekking tot het huishoudelijk management;  Verstrekt opdrachten ten behoeve van budgetbeheer, bijvoorbeeld leefgeld;  Verleent overige concrete diensten, zoals begeleiden naar instanties, formulieren invullen en opstellen brieven namens de cliënt;  Onderhoudt en gaat contact aan met andere dienst- en/of hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van de dienstverlening. Resultaat manier (bijna) zijn behaald. Dienstverlening optimaliseren  Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen;  Signaleert mogelijke knelpunten in de dienstverlening;  Adviseert hulpverleners van andere organisaties op het terrein van schuldhulpverlening;  Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen;  Coördineert de eigen hulpverlening;  Verricht registratieactiviteiten;  Werkt mee aan de totstandkoming van plaatselijk samenwerkingsnetwerk van hulpverleners rond financiële problemen van huishoudens; Resultaat  Draagt informatie aan die relevant is voor de instelling. kunnen worden geholpen. Profiel van de f Kennis unct ie  MBO werk- en denkniveau;  Kennis van en inzicht in financiën, budgettering en financieel- en administratieve procedures;  Kennis van de sociale kaart. Specifieke kenmerken  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van brieven en het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen;  Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cliënten;  Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten;  Integriteit bij het omgaan met bezittingen/financiën van de cliënt. : Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk  Evalueert het plan van aanpak en stelt dit zo nodig bij. Indien de financiële situatie niet verbeterd is, doordat bijvoorbeeld schuldeisers niet akkoord gaan met afbetalingsvoorstellen, wordt de WSNP overwogen; : Plan van aanpak uitgevoerd, zodanig dat de doelen op een inzichtelijke en methodische CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 119 Pagina 118

Pagina 120

Heeft u een handleiding, onlinepublisher of web drukwerk? Gebruik Online Touch: pdf digitaal publiceren.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication