 Stelt een aflossingsschema op met de cliënt en begeleidt de gedragsverandering met betrekking tot het huishoudelijk management;  Verstrekt opdrachten ten behoeve van budgetbeheer, bijvoorbeeld leefgeld;  Verleent overige concrete diensten, zoals begeleiden naar instanties, formulieren invullen en opstellen brieven namens de cliënt;  Onderhoudt en gaat contact aan met andere dienst- en/of hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van de dienstverlening. Resultaat manier (bijna) zijn behaald. Dienstverlening optimaliseren  Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen;  Signaleert mogelijke knelpunten in de dienstverlening;  Adviseert hulpverleners van andere organisaties op het terrein van schuldhulpverlening;  Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen;  Coördineert de eigen hulpverlening;  Verricht registratieactiviteiten;  Werkt mee aan de totstandkoming van plaatselijk samenwerkingsnetwerk van hulpverleners rond financiële problemen van huishoudens; Resultaat  Draagt informatie aan die relevant is voor de instelling. kunnen worden geholpen. Profiel van de f Kennis unct ie  MBO werk- en denkniveau;  Kennis van en inzicht in financiën, budgettering en financieel- en administratieve procedures;  Kennis van de sociale kaart. Specifieke kenmerken  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van brieven en het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen;  Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cliënten;  Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten;  Integriteit bij het omgaan met bezittingen/financiën van de cliënt. : Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk  Evalueert het plan van aanpak en stelt dit zo nodig bij. Indien de financiële situatie niet verbeterd is, doordat bijvoorbeeld schuldeisers niet akkoord gaan met afbetalingsvoorstellen, wordt de WSNP overwogen; : Plan van aanpak uitgevoerd, zodanig dat de doelen op een inzichtelijke en methodische CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 119 Pagina 118

Pagina 120

Interactieve digitale catalogus, deze publicatie of publicatie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal zetten van internet edities.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication