 Verstrekt opdrachten ten behoeve van budgetbeheer;  Verleent overige concrete diensten, zoals begeleiden naar instanties, formulieren invullen en brieven schrijven namens de cliënt;  Onderhoudt en gaat contact aan met andere hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van de hulpverlening; Resultaat  Evalueert het schuldsaneringsplan en stelt dit zo nodig bij. manier (bijna) zijn behaald. Dienstverlening optimaliseren  Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen;  Signaleert mogelijke knelpunten in de hulpverlening;  Adviseert hulpverleners van andere organisaties op het terrein van schuldhulpverlening;  Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen;  Coördineert de eigen activiteiten ten behoeve van sanering;  Verricht registratieactiviteiten;  Werkt mee aan de totstandkoming van plaatselijk samenwerkingsnetwerk van hulpverleners rond financiële problemen van huishoudens; Resultaat  Draagt informatie aan die relevant lijkt voor de instelling. kunnen worden geholpen. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  Afgeronde opleiding tot Bewindvoerder en ingeschreven in het Register van Bewindvoerders;  Kennis van en inzicht in financiën, budgettering en financieel- en administratieve procedures;  Kennis van de sociale kaart. Specifieke kenmerken  Mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het opstellen van brieven en het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen;  Inzicht in onderzoeksmethoden en commercieel inzicht voor het achterhalen van de bestanddelen van de inboedel;  Vaardigheid in het kunnen werken met geautomatiseerde systemen.  Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cliënten;  Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten bij het saneringsproces en uitbrengen van adviezen; : Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk : Schuldsaneringsplan uitgevoerd, zodanig dat de doelen op een inzichtelijke en methodische CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 121 Pagina 120

Pagina 122

Interactieve digi-boek, deze artikel of sportblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het bladerbaar maken van esportbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication