 Verstrekt opdrachten ten behoeve van budgetbeheer;  Verleent overige concrete diensten, zoals begeleiden naar instanties, formulieren invullen en brieven schrijven namens de cliënt;  Onderhoudt en gaat contact aan met andere hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van de hulpverlening; Resultaat  Evalueert het schuldsaneringsplan en stelt dit zo nodig bij. manier (bijna) zijn behaald. Dienstverlening optimaliseren  Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen;  Signaleert mogelijke knelpunten in de hulpverlening;  Adviseert hulpverleners van andere organisaties op het terrein van schuldhulpverlening;  Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen;  Coördineert de eigen activiteiten ten behoeve van sanering;  Verricht registratieactiviteiten;  Werkt mee aan de totstandkoming van plaatselijk samenwerkingsnetwerk van hulpverleners rond financiële problemen van huishoudens; Resultaat  Draagt informatie aan die relevant lijkt voor de instelling. kunnen worden geholpen. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  Afgeronde opleiding tot Bewindvoerder en ingeschreven in het Register van Bewindvoerders;  Kennis van en inzicht in financiën, budgettering en financieel- en administratieve procedures;  Kennis van de sociale kaart. Specifieke kenmerken  Mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het opstellen van brieven en het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen;  Inzicht in onderzoeksmethoden en commercieel inzicht voor het achterhalen van de bestanddelen van de inboedel;  Vaardigheid in het kunnen werken met geautomatiseerde systemen.  Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cliënten;  Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten bij het saneringsproces en uitbrengen van adviezen; : Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk : Schuldsaneringsplan uitgevoerd, zodanig dat de doelen op een inzichtelijke en methodische CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 121 Pagina 120

Pagina 122

Scoor meer met een online shop in uw artikelen. Velen gingen u voor en publiceerden publicaties online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication