 Bewaakt de kwaliteit van de activiteiten van de voorzieningen, die bij de uitvoering van het programma ingeschakeld worden; Resultaat  Verricht rapporterende werkzaamheden over de cliënt en zijn leefomgeving;  Evalueert het trajectplan en stelt dit zo nodig bij. behaald. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  Kennis van de sociale kaart;  Kennis op het gebied van sociale wet- en regelgeving;  Kennis van instellingen en organisaties die benodigd zijn bij het opstellen en uitvoeren van de trajectplannen. Specifieke functiekenmerken  Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cliënten en het onderhouden van contact met externe instanties;  Inlevingsvermogen om de cliënten te begeleiden;  Creatief in het vinden van een passende dag-invulling voor de cliënten in de vorm van scholing, vrijwilligerswerk, werk en activiteiten;  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en nota's, het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen en voor het overdragen van informatie. : Trajectplan uitgevoerd, zodanig dat de doelen op een inzichtelijke manier (bijna) zijn CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 123 Pagina 122

Pagina 124

Voor archief, online vaktijdschriften en maandbladen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw catalogussen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication