24 Jobcoach Algemene kenmerken De Jobcoach is werkzaam in diverse soorten welzijnsinstellingen en richt zich op de interne en externe begeleiding van mensen die een afstand hebben tot de maatschappij door bijvoorbeeld migratie, buiten het arbeidsproces staan door ziekte, functiebeperking en discriminatie, of doordat ze belast zijn met zorg (mantelzorg/opvoeding), vroegtijdig school verlaten en dergelijke. De Jobcoach begeleidt hen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk. Doel van de f unct ie Het verlenen van persoonlijke ondersteuning, individuele trajectbegeleiding en advies aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt veroorzaakt door psychosociale problemen, met als doel het verkrijgen en behouden van betaald werk. Organisat orische positie De Jobcoach ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Jobcoach geeft zelf geen leiding. Resultaat gebieden Deelnemers begeleiden  Voert intakegesprekken, draagt zorg voor juiste plaatsing en verwijst eventueel door bij afwijzing;  Stelt naar aanleiding van gesprekken met de deelnemer en overige informatie een begeleidingsplan op en bespreekt dit met de deelnemer en de leidinggevende;  Maakt naar aanleiding van aangeleverde gegevens en gesprekken met de potentiële kandidaat een persoonsprofiel op en maakt een baananalyse;  Stelt, in overleg met de deelnemer, een individueel traject op, zoekt een passende werkgever, matcht, bemiddelt en begeleidt de deelnemer naar de baan;  Legt en onderhoudt contacten met werkgevers, bemiddelende en uitkerende instanties;  Bereidt deelnemers voor en plaatst en begeleidt deze naar betaald werk;  Evalueert regelmatig het begeleidingsplan met de leidinggevende en stelt dit zo nodig bij;  Onderhoudt contacten met verwijzende en/of begeleidende instanties over de voortgang;  Ondersteunt de deelnemer tijdens de uitvoering van het begeleidingsplan door middel van gesprekken en adviezen;  Bewaakt de voortgang en de uitvoering van de individuele trajecten tot en met uitstroom en geeft zo nodig nazorg; Resultaat werk, waar zij goed kunnen functioneren en de voortgang bewaakt wordt. Werkgevers adviseren  Adviseert de werkgever over subsidiemogelijkheden;  Adviseert de werkgever/collegae over de begeleiding en de uitvoering van de taken van de geplaatste deelnemer;  Houdt contact met de werkgever over het functioneren van de deelnemer, stelt eventueel het begeleidingsplan bij.  Stelt zich op de hoogte van de plaatselijke arbeidsmarkt en de ontwikkelingen op deze markt;  Adviseert en ondersteunt de deelnemer tijdens het traject tot aan uitstroom. : Deelnemers zijn begeleid, zodanig dat zij voorbereid en geplaatst worden naar betaald CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 124 Pagina 123

Pagina 125

Scoor meer met een webshop in uw spaarprogramma. Velen gingen u voor en publiceerden brochures online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication