Resultaat : Werkgevers geadviseerd, zodanig dat zij op de hoogte zijn van de subsidiemogelijkheden en begeleiding kunnen bieden aan de geplaatste deelnemers. Informatie uitwisselen  Onderhoudt contacten met verwijzers en vertegenwoordigers van toeleidende instanties en draagt bij aan de werving van deelnemers in het algemeen;  Geeft voorlichting aan potentiële deelnemers, verwijzers en/of opdrachtgevers;  Houdt gegevens bij over het functioneren en stappen die gezet worden en rapporteert hierover; Resultaat  Is verantwoordelijk voor interne en externe rapportering en evaluaties;  Draagt in het algemeen zorg voor overdracht van gegevens aan externen en bewaakt tevens privacygevoelige gegevens. informatie beschikbaar en toegankelijk hebben. Dienstverlening optimaliseren  Houdt vakliteratuur bij en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van instrumenten voor arbeidsmarkttoeleiding;  Ontwikkelt mede (nieuwe) jobcoachproducten;  Levert een bijdrage aan het (verder) ontwikkelen van methodieken in het kader van jobcoaching; Resultaat  Levert een bijdrage aan het verwerven van opdrachten voor het team en de werving van deelnemers in het algemeen. : Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden geholpen, nieuwe producten en methodieken ontstaan en nieuwe opdrachten worden verworven. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  Kennis van organisaties en de arbeidsmarkt;  Kennis van de sociale kaart;  Basiskennis op het gebied van sociale wet- en regelgeving. Specifieke functiekenmerken  Inlevingsvermogen voor het begeleiden van de deelnemers;  Sociale vaardigheden voor het motiveren en stimuleren van de deelnemers en voor het onderhouden van de contacten;  Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en nota's, het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen en het overdragen van informatie. : Informatie uitgewisseld, zodanig dat belanghebbenden tijdig actuele, complete en correcte CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 125 Pagina 124

Pagina 126

Voor vaktijdschriften, online weekbladen en gidsen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw reclamefolders.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication