Resultaat : Werkgevers geadviseerd, zodanig dat zij op de hoogte zijn van de subsidiemogelijkheden en begeleiding kunnen bieden aan de geplaatste deelnemers. Informatie uitwisselen  Onderhoudt contacten met verwijzers en vertegenwoordigers van toeleidende instanties en draagt bij aan de werving van deelnemers in het algemeen;  Geeft voorlichting aan potentiële deelnemers, verwijzers en/of opdrachtgevers;  Houdt gegevens bij over het functioneren en stappen die gezet worden en rapporteert hierover; Resultaat  Is verantwoordelijk voor interne en externe rapportering en evaluaties;  Draagt in het algemeen zorg voor overdracht van gegevens aan externen en bewaakt tevens privacygevoelige gegevens. informatie beschikbaar en toegankelijk hebben. Dienstverlening optimaliseren  Houdt vakliteratuur bij en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van instrumenten voor arbeidsmarkttoeleiding;  Ontwikkelt mede (nieuwe) jobcoachproducten;  Levert een bijdrage aan het (verder) ontwikkelen van methodieken in het kader van jobcoaching; Resultaat  Levert een bijdrage aan het verwerven van opdrachten voor het team en de werving van deelnemers in het algemeen. : Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden geholpen, nieuwe producten en methodieken ontstaan en nieuwe opdrachten worden verworven. Profiel van de f Kennis unct ie  HBO werk- en denkniveau;  Kennis van organisaties en de arbeidsmarkt;  Kennis van de sociale kaart;  Basiskennis op het gebied van sociale wet- en regelgeving. Specifieke functiekenmerken  Inlevingsvermogen voor het begeleiden van de deelnemers;  Sociale vaardigheden voor het motiveren en stimuleren van de deelnemers en voor het onderhouden van de contacten;  Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en nota's, het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen en het overdragen van informatie. : Informatie uitgewisseld, zodanig dat belanghebbenden tijdig actuele, complete en correcte CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 125 Pagina 124

Pagina 126

Voor magazines, online catalogi en onderwijs catalogussen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw gidsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication