26 Ziekenverzorgende Algemene kenmerken Zowel in de maatschappelijke opvang als in herstellingsoorden komt de functie van Ziekenverzorgende voor. De Ziekenverzorgende verricht verzorgende en licht verplegende handelingen ter ondersteuning van het genezingsproces. De Ziekenverzorgende kan hierbij in aanraking komen met mensen die een (ernstige) psychosociale stoornis hebben of zwaar lichamelijk ziek zijn. Doel van de f unct ie Het verzorgen van cliënten en assisteren en ondersteunen van verpleegkundigen. Organisat orische positie De Ziekenverzorgende ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling, waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Ziekenverzorgende ontvangt functionele aanwijzingen van verpleegkundige en/of behandelaars, zoals de arts. Resultaat gebieden Cliënten verzorgen  Verzorgt de cliënten: helpt bij wassen, aankleden, eten, drinken en dergelijke;  Verricht eenvoudige verpleegtechnische handelingen, zoals verbanden aanleggen, temperatuur meten en pols opnemen en dergelijke;  Assisteert verpleegkundigen en arts bij verpleegtechnische handelingen en lichamelijk onderzoek;  Observeert cliënten en geeft bijzonderheden door ten aanzien van bijvoorbeeld pijn, benauwdheid en gedrag aan de verpleegkundige. Resultaat : Cliënten verzorgd, zodanig dat voldaan wordt aan het zorgplan. Cliënten begeleiden  Stimuleert en begeleidt cliënten bij activiteiten, zoals wandelen, ziekenhuisbezoek en dergelijke. Resultaat : Cliënten begeleid, zodanig dat de zelfstandigheid bevorderd wordt. huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren Resultaat  Verricht huishoudelijke werkzaamheden, zoals het schoonmaken van waskommen, het opmaken van bedden en schoonmaakwerkzaamheden op de kamers. van schone ruimten en voorzieningen. Neemt deel aan werkoverleg. Profiel van de f Kennis unct ie  MBO werk- en denkniveau;  Kennis van richtlijnen voor hygiëne. : huishoudelijke werkzaamheden uitgevoerd, zodanig dat cliënten gebruik kunnen maken CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 128 Pagina 127

Pagina 129

Voor clubbladen, online onderwijs magazines en jaarverslagen zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw tijdschriften.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication