Specifieke functiekenmerken  Sociale vaardigheden, vooral gericht op tact en invoelend vermogen voor het verplegen/verzorgen van patiënten, het onderhouden van contacten met familie en het afstemmen van werkzaamheden met collega's uit andere disciplines;  Bewegingsvaardigheid voor het uitvoeren van verzorgende handelingen;  Oplettendheid voor het signaleren van veranderingen in de lichamelijke/psychische gesteldheid van cliënten.  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het op eenduidige en heldere wijze overdragen van (zorg) informatie; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 129 Pagina 128

Pagina 130

Scoor meer met een e-commerce shop in uw artikelen. Velen gingen u voor en publiceerden presentaties online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication