B Dit loopbaanbudget geldt voor alle werknemers, met uitzondering van:  Leerling-werknemers;  Werknemers die op 1 juli 2015 61,5 jaar of ouder zijn (ofwel geboren voor 1 januari 1954) en op of voor 1 mei 2007 bij de werkgever in dienst zijn en zijn gebleven;  Werknemers in I/D-banen en in garantiebanen. C Het loopbaanbudget bestaat uit de volgende onderdelen:  1,0% op jaarbasis als vast budget, vanaf 1 juli 2015 (voor 2015: 0,5% en voor 2016: 1,0%);  0,5% op jaarbasis vanaf 1 juli 2015 tot het einde van de looptijd van de Cao (tot 1 april 2016) (voor 2015: 0,25% en voor 2016: 0,125%);  Het vitaliteitbudget (artikel 3.5) voor werknemers vanaf 30 jaar en in omvang afhankelijk van de leeftijd. Het betreffende aantal uren per werknemer wordt toegevoegd aan het loopbaanbudget. D Voor de periode 1 juli 2015 tot 1 januari 2016 bedraagt het loopbaanbudget 0,75% plus het aantal uren vitaliteitsbudget waarop de werknemer van 1 juli 2015 tot 1 januari 2016 recht heeft. Voor de periode 1 januari 2016 tot 1april 2016: 0,375% plus het aantal uren vitaliteitsbudget over die periode. Vanaf 1 april 2016 is het loopbaanbudget 0,75% plus het vitaliteitsbudget vanaf 1 april 2016. E Na overleg beslist de werknemer over de besteding van het loopbaanbudget. De werkgever kan het verzoek van de werknemer slechts afwijzen als het verzoek niet verenigbaar is vanwege zwaarwegende bedrijfseconomische of organisatorische dan wel fiscale redenen, zoals de opname van verlof. 3.4 VERPLICHTE BIJSCHOLING Indien de werknemer verplicht is tot het volgen van bijscholing die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie, worden deze bijscholingsactiviteiten beschouwd als opgedragen werkzaamheden. De kosten en benodigde tijd komen voor rekening van de werkgever en kunnen niet ten laste van het loopbaanbudget of individueel keuzebudget worden gebracht. 3.5 VITALITEITSBUDGET A De werknemer heeft afhankelijk van de leeftijd die hij in het betreffende kalenderjaar heeft, recht op vitaliteitsbudget bij een fulltime dienstverband overeenkomstig de hiernavolgende tabel. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 25 Pagina 24

Pagina 26

Heeft u een vakblad, pageflip of digi-nieuwsbrieven? Gebruik Online Touch: weekblad naar een online publicatie omzetten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication