W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 geldt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen en voor zover niet in strijd met het bij of krachtens wet bepaalde, voor de duur van een kalenderjaar. Het gestelde bij deze werktijdmodaliteit is van overeenkomstige toepassing op de parttime werknemer die 5 dagen per week werkt. Werkgever en werknemer overleggen in deze situatie over de wijze waarop de in de arbeidsovereenkomst afgesproken uren verdeeld worden over de resterende 4 dagen. 266 van 347 Pagina 265

Pagina 267

Scoor meer met een online winkel in uw artikelen. Velen gingen u voor en publiceerden artikelen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication