W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 geldt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen en voor zover niet in strijd met het bij of krachtens wet bepaalde, voor de duur van een kalenderjaar. Het gestelde bij deze werktijdmodaliteit is van overeenkomstige toepassing op de parttime werknemer die 5 dagen per week werkt. Werkgever en werknemer overleggen in deze situatie over de wijze waarop de in de arbeidsovereenkomst afgesproken uren verdeeld worden over de resterende 4 dagen. 266 van 347 Pagina 265

Pagina 267

Voor sportbladen, online maandbladen en lesmateriaal zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw clubbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication