W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 HOOFDSTUK 4 4.1 1 SALARIS EN (JAARLIJKSE) UITKERINGEN Algemeen / Beperkingen werkingssfeer van dit hoofdstuk zeggenschap uitoefent bij de dagelijkse leiding van de arbeid tenzij anders wordt overeengekomen. Dit betreft zowel de bestuurder-directeur (die statutair eindverantwoordelijkheid draagt voor de resultaten van de organisatie) als de directeur (die onder statutaire eindverantwoordelijkheid van de raad van toezicht zijn werkzaamheden verricht). De artikelen 4.2 tot en met 4.5 zijn niet van toepassing op degene die de hoogste 2 4.2 1 2 De artikelen 4.2 tot en met 4.5 zijn niet van toepassing op de in Bijlage 3 genoemde organisaties. Vaststelling van het salaris Het salaris van de werknemer wordt vastgesteld op een bedrag in de salarisschaal, die bij zijn functie hoort overeenkomstig de functiematrix en methodiek in Bijlage 1; de salarisschalen zijn opgenomen in Bijlage 2. a b Bij indiensttreding wordt de leerling-werknemer ingeschaald in periodieknummer 0 van de salarisschaal die wordt vastgesteld door op de salarisschaal het aantal schalen in mindering te brengen dat gelijk is aan het aantal opleidingsjaren dat de leerlingwerknemer nog moet doorlopen. salarisschaal van de functie waarvoor hij wordt opgeleid en afhankelijk van de duur van de opleiding. Het salaris van de leerling-werknemer wordt vastgesteld aan de hand van de c 3 Bij overgang naar een volgend leerjaar wordt de leerling-werknemer ingeschaald in periodieknummer 0 van de volgende naasthogere in sub B genoemde salarisschaal. d Op de leerling-werknemer is artikel 4.4 niet van toepassing. a De werknemer die in opleiding is voor de functie Maatschappelijk Werker 1 of 2, conform de kwalificatie-eis zoals opgenomen in het functieboek (Bijlage 12), wordt ingeschaald in periodiek 1 tot en met 8 van schaal 7. Na het behalen van het diploma wordt de werknemer vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin het diploma gehaald is, ingeschaald in schaal 8 respectievelijk schaal 9. Artikel 4.5 is hierbij van toepassing. b De werknemer die in opleiding is voor de functie Peuterspeelzaalleid(st)er 1 of 2, conform de kwalificatie-eis zoals opgenomen in het functieboek (Bijlage 12) wordt ingeschaald in periodiek 1 tot en met 8 van schaal 3. Na het behalen van het diploma wordt de werknemer vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin het diploma gehaald is, ingeschaald in schaal 5 respectievelijk schaal 6 onder gelijktijdige toekenning van drie periodieken. Artikel 4.5 is hierbij niet van toepassing. c Werknemers die voor 1 januari 2000 al als Peuterspeelzaalleid(st)er (met uitzondering van diegenen werkzaam in de VVE) werkzaam waren en geen diploma hebben, conform de kwalificatie-eis zoals opgenomen in het functieboek (Bijlage 12), zijn niet verplicht het diploma te behalen. Hun doorloop in de salarisschaal waarin de functie is ingedeeld wordt beperkt tot een niveau van twee periodieken onder het maximum van deze salarisschaal. Dit geldt niet voor werknemers die op 1 januari 2000 45 jaar of ouder zijn en op die datum over 5 jaar relevante werkervaring beschikken. 267 van 347 Pagina 266

Pagina 268

Scoor meer met een online winkel in uw edities. Velen gingen u voor en publiceerden uitgaves online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication