 Bij toekenning uit gegaan van het feitelijk verdiende salaris.  Elke 3 maanden wordt het budget afgestort buiten de werkgever.  Aanwending voor doelen in het kader van duurzame inzetbaarheid zijn in principe naar keuze van de werknemer na overleg met de werkgever in het jaargesprek.  Opname van de middelen ten behoeve van de doelen in overleg met de werkgever, waarbij alleen bedrijfseconomische of organisatorische argumenten reden kunnen zijn voor gewijzigde opname. Dit geldt onder andere voor instellingen die gedurende de schoolvakanties gesloten zijn en waarbij het verlof van de werknemers wordt ingezet.  Sparen is mogelijk over de jaargrens heen.  Bij aanwending rekening wordt rekening gehouden met fiscale regimes: voor opleidings- en ontwikkelingsdoelen blijft het bruto en bij overige doelen wordt er afgerekend met de fiscus.  Bij uitdiensttreding wordt er in principe afgerekend met de fiscus behalve als overdracht mogelijk is naar de nieuwe werkgever als inhoudingsplichtige. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 27 Pagina 26

Pagina 28

Voor flyers, online publicaties en studiegidsen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw artikelen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication