HOOFDSTUK 4 4.1 INLEIDING Het individueel keuzebudget wordt per 1 januari 2016 ingevoerd en stelt de werknemer in de gelegenheid de arbeidsvoorwaarden optimaal af te stemmen op persoonlijke wensen en behoeften. De werknemer kan periodiek een arbeidsvoorwaardenarrangement samenstellen, passend bij de persoonlijke situatie of bij de fase van de loopbaan. Ook kan het individueel keuzebudget, naast het loopbaanbudget, worden aangewend voor het verkrijgen en behouden van een sterke arbeidsmarktpositie. De bepalingen in dit hoofdstuk gaan in op 1 januari 2016. 4.2 DE SAMENSTELLING VAN HET INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET A Per 1 januari 2016 bedraagt het individueel keuzebudget op jaarbasis een substantieel deel van het jaarinkomen. Het budget is samengesteld uit de volgende regelingen:  vakantietoeslag (8%, zie artikel 6.9)  Eindejaarsuitkering (8,3%) en/of de garantie- en overgangsregeling seniorenverlof (zie artikel 6.10 en Bijlage 5)  Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering (€ 10,- per maand) tenzij de werkgever dit als vergoeding verstrekt in het kader van de werkkostenregeling (zie artikel 6.17)  Bovenwettelijk vakantieverlof (26 uur op jaarbasis) (zie artikel 5.7)  Een toegevoegd percentage van 0,1% (compensatie voor het vervallen van de Jubileumuitkering) (zie artikel 6.11) B Het individueel keuzebudget wordt per maand opgebouwd op basis van het feitelijk verdiende maandsalaris en feitelijk opgebouwde vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. C De werknemer kan de werkgever verzoeken om andere elementen toe te voegen aan het individueel keuzebudget. Daarbij kan gedacht worden aan toeslagen en vergoedingen. 4.3 BESTEDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET De werknemer kan het individueel keuzebudget naar eigen inzicht en keuze besteden. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan:  Het kopen van verlofuren; JE EIGEN ARBEIDSVOORWAARDEN SAMENSTELLEN CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 28 Pagina 27

Pagina 29

Heeft u een onderwijs magazine, paperator of digitale nieuwsbrieven? Gebruik Online Touch: weekblad digitaal uitgeven.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication