W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 HOOFDSTUK 5 5.1 1 TOESLAGEN Toeslag waarneming hoger gesalarieerde functie De werknemer met wie is overeengekomen dat hij tijdelijk een hoger gesalarieerde functie van een andere werknemer volledig of nagenoeg volledig waarneemt, anders dan wegens vakantieverlof, ontvangt een toelage. Deze toelage wordt op het moment dat de waarneming 30 dagen heeft geduurd met terugwerkende kracht toegekend, tot het tijdstip waarop de waarneming begon. De toelage bedraagt het verschil tussen zijn salaris en het salaris dat hij zou ontvangen, als de werknemer zou worden ingeschaald in de waargenomen functie. 2 Als de werkgever de waarneming opdraagt aan meerdere werknemers, wordt aan de werknemers een toelage toegekend evenredig aan het door de werkgever vastgestelde percentage van de waarneming. 5.2 Onregelmatigheidstoeslagen In deze Cao zijn drie vergoedingsregelingen opgenomen voor het werken op onregelmatige tijdstippen.    5.2.1 1 In artikel 5.2.1 is een toelage onregelmatige diensten geregeld voor werknemers van een instelling voor maatschappelijke opvang. In artikel 5.2.2 is een toelage inconveniënte uren geregeld voor werknemers van enkele specifiek genoemde (categorieën) werkgevers. In artikel 5.2.3 is een onregelmatigheidstoeslag geregeld voor werknemers in dienst van de overige onder de Cao vallende werkgevers. Toeslag onregelmatige diensten De werknemer die werkt bij een instelling met een 24-uursvoorziening, bedoeld in 1.2 A.7 en die: zoals a niet een functie vervult welke hoger wordt gesalarieerd dan overeenkomstig schaal 9 periodiek 13 uit Bijlage 2; b niet de functie van directeur of adjunct-directeur vervult en beneden het in lid a van dit artikel vermelde periodieknummer wordt gesalarieerd, mits deze werknemer niet langer dan 3 maanden in de leefgroep ter assistentie moet mee functioneren in wisselende dienst, ontvangt een toeslag als hij regelmatig volgens rooster werkzaamheden verricht buiten de uren gelegen tussen 08.00 uur en 18.00 uur van maandag tot en met vrijdag of op een zaterdag, zondag of feestdag. 2 a Om in aanmerking te komen voor toekenning van een toeslag dienst verricht de werknemer minstens 20% van de anders dan tussen 8.00 en 18.00 uur op de werkdagen maandag tot en met vrijdag. Verrichte werkzaamheden 8.00 uur en tussen 18.00 en 19.00 uur op de werkdagen maandag tot en met vrijdag worden alleen beschouwd als onregelmatige dienst als de werktijden op uren, tussen 7.00 en onregelmatige 271 van 347 Pagina 270

Pagina 272

Heeft u een reclamefolder, online publisher of e-onderwijs catalogi? Gebruik Online Touch: clubblad digitaal bladerbaar op uw website plaatsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication