W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 voorwaarde dat aan deze werknemer door de werkgever werkzaamheden zijn opgedragen in het kader van de ‘7 x 24-uurs bereikbaarheid van het Maatschappelijk Werk’; f 1 een functie vervult in de facilitaire dienst van een werkgever van een instelling voor Vorming, Training en Advies, zoals omschreven in 1.2 A.10; 2 het in sub 1 van dit lid bepaalde houdt in dat deze regeling niet geldt voor de werknemer die een cursusleider-/trainer- of managementfunctie vervult. 2 a Tot inconveniënte uren behoren de uren waarin werkzaamheden worden verricht:  b De werkzaamheden die korter dan een uur achter elkaar worden verricht tellen in de berekening van het aantal inconveniënte uren niet mee.  op zaterdag, zondag en feestdagen. 3 a uitgedrukt in een percentage van het voor de werknemer geldende uurloon, zoals bedoeld in artikel 1.1 sub f.3.(1/156 × het bruto maandloon). De toeslag voor inconveniënte uren wordt berekend per gewerkt uur en b 1 Het in het eerste lid bedoelde percentage wordt ten hoogste berekend over het uurloon dat is afgeleid van het bruto salaris behorend bij schaal 3 periodiek 11 uit Bijlage 2. 2 Het in b1 bepaalde is niet van toepassing op de werknemer zoals bedoeld in lid 1 sub e van dit artikel. c Het percentage van de toeslag bedraagt:  20% voor werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;  30% voor werkzaamheden op zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur;  40% voor werkzaamheden op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;  45% voor werkzaamheden op zon-, feest- of gedenkdagen, zoals bedoeld in artikel 7.4. 5.2.3 1 Onregelmatigheidstoeslag De werknemer, op wie de artikelen 5.2.1 en 5.2.2 niet van toepassing zijn en die niet is ingeschaald in schaal 11 of een hogere schaal uit Bijlage 2 en die niet een leidinggevende functie vervult, ontvangt een toeslag als de werknemer in opdracht van de werkgever werk verricht buiten de uren gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur op maandag tot en met vrijdag, of op een zaterdag, zondag of feestdag. 2 Als op de werknemer een afwijkende regeling voor het werken op onregelmatige tijden van toepassing was voor 1 januari 2001, blijft deze afwijkende regeling van kracht. Voorwaarde is dat de afwijkende regeling gunstiger is voor de werknemer. 3 De toeslag wordt berekend overeenkomstig de onderstaande tabel: Onregelmatigheids00.00-07.00 07.00-19.00 19.00-24.00 anders dan tussen 08.00 uur en 18.00 uur op de werkdagen maandag tot en met vrijdag; 273 van 347 Pagina 272

Pagina 274

Interactieve online catalogus, deze catalogus of whitepaper is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar digitaal converteren van digi-reisgidsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication