W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 worden als opgedragen werkzaamheden beschouwd. De kosten komen voor rekening van de werkgever. 8.3 1 2 3 8.4 1 Beoordelingsregeling personeelsvertegenwoordiging een ondernemingsregeling vast voor de beoordeling van werknemers. De werkgever stelt met instemming van de ondernemingsraad of de Zolang de in het eerste lid bedoelde beoordelingsregeling niet tot stand is gekomen, past de werkgever voor de beoordeling van werknemers de bepalingen toe die zijn opgenomen in Bijlage 11.4. Een bezwaar aangaande een definitieve beoordelingsuitslag kan ingediend worden bij de Geschillencommissie (zie Bijlage 7). Vitaliteitsbudget Per 1 januari 2013 heeft de werknemer, afhankelijk van de leeftijd die hij in het desbetreffende kalenderjaar bereikt, recht op vitaliteitbudget overeenkomstig de hiernavolgende tabel. Leef t ijd 30 tot en met 39 jaar: 40 tot en met 44 jaar: 45 tot en met 49 jaar: 50 tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd: 2 3 Aant al uren 7,2 uur 14,4 uur 21,6 uur 36 uur De werkgever nodigt de werknemer jaarlijks uit voor een gesprek over de inzet het vitaliteitsbudget. De werkgever stelt in overleg met de OR of PVT of personeelsvergadering vast: - - - voor welke doelen het vitaliteitbudget kan worden ingezet; of en welke mogelijkheden er zijn om te sparen; voor welke datum de werknemer zijn keuze voor de inzet van het budget moet maken en op welke wijze; - voor welke datum de werkgever hierop moet reageren; - welke gevolgen zijn verbonden aan het uitblijven van een uitnodiging van de werkgever voor een gesprek, het uitblijven van een keuze door de werknemer of het uitblijven van een reactie door de werkgever. van 4 Doelen van het vitaliteitbudget kunnen, binnen de fiscale mogelijkheden, zijn: - - - employability; studie; verkorting van de arbeidsduur; 284 van 347 Pagina 283

Pagina 285

Scoor meer met een online winkel in uw reclamefolders. Velen gingen u voor en publiceerden magazines online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication