W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 HOOFDSTUK 9 9.1 Arbocatalogus Partijen bij deze Cao zijn een arbocatalogus overeengekomen. Deze is digitaal toegankelijk via www.fcb.nl/welzijn/arbocatalogus (Stc. 2013/ 32710). De werkgever voert een arbeidsomstandighedenbeleid met behulp van de maatregelen en instrumenten uit de arbocatalogus zoals gepubliceerd in de Regeling tot wijziging van de Beleidsregel Arbocatalogi 2010. De OR en de PVT heeft instemmingsrecht ten aanzien van alle beleidsbesluiten op dit terrein. 9.2 Risico-inventarisatie en -evaluatie Werkgevers met in de regel ten hoogste 25 werknemers, die voor het opstellen van hun risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) gebruik maken van de Risicomonitor: de (digitale) Branche RI&E Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening of voor peuterspeelzalen de (digitale) Branche RI&E Kinderopvang, (beide te vinden op https://risico-monitor.nl), hoeven deze RI&E niet te laten toetsen door een arbodienst of deskundige. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN TERUGDRINGEN ZIEKTEVERZUIM 286 van 347 Pagina 285

Pagina 287

Interactieve e-boek, deze nieuwsbrief of lesmateriaal is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar op uw website plaatsen van digitale vakbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication