W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 HOOFDSTUK 10 10.1 Pensioen De werkgever kan een deel van de verschuldigde pensioenpremie op het salaris van de werknemer inhouden. De werknemer is op grond van zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever deelnemer in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Onder salaris moet hierbij worden verstaan het salaris van de werknemer zoals bedoeld in het pensioenreglement van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Mocht voor de werkgever geen verplichtstelling voor het Pensioenfonds Zorg en Welzijn gelden, raden Cao-partijen de werkgever aan om zich in het kader van de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden vrijwillig bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn aan te sluiten. 10.2 Pensioenpremie Het in 10.1 bedoelde werknemersdeel bedraagt: 1 2 voor de ouderdoms- en partnerpensioenregeling met ingang van 1 januari 2013, 11,9% over het salaris minus de AOW-franchise zoals het Pensioenfonds Zorg en Welzijn die hanteert; voor de arbeidsongeschiktheidspensioenregeling nihil. Een premielastwijziging die het gevolg is van gewijzigde franchises en/of premies wordt gelijk verdeeld over de werkgever en werknemer. Na besluitvorming over de aanpassing van de franchises en premies door het bestuur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, zullen partijen bij deze Cao het werknemersdeel bekend maken. 10.3 Melding OBU42 De werknemer die gebruik wil maken van de overbruggingsuitkering dient dit uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum aan zijn werkgever te melden. Werkgever en werknemer overleggen uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de werknemer gebruik wenst te maken van de overbruggingsuitkering. PENSIOEN 42 De toegang tot de OBU vervalt in 2014. Deze bepaling is vanaf 2015 niet langer geldig. 287 van 347 Pagina 286

Pagina 288

Heeft u een onderwijs magazine, pageflip of e-onderzoeksrapporten? Gebruik Online Touch: artikel online bladerbaar op uw website plaatsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication