W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 e de op grond van artikel 3.5 toegekende uren (kampwerk); f de op grond van artikel 5.5 toegekende uren (slaapdiensttoeslag), en de volgende geldbronnen: g het bruto salaris met inachtneming van het minimum als bedoeld in artikel 8 van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag; h de eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 4.8; i j k l 2 de bruto vakantietoeslag met inachtneming van het minimum als bedoeld in artikel 15 van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag; m de vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 (slaapdiensttoeslag). de bijzondere toeslag als bedoeld in artikel 5.2 (onregelmatigheidstoeslagen); de vergoeding als bedoeld in artikel 5.4 (bereikbaarheidstoeslag); de vergoeding als bedoeld in artikel 3.5 (kampwerk); De in het eerste lid van dit artikel genoemde bronnen kunnen met inachtneming van het bepaalde in deze regeling worden ingewisseld voor de volgende tijddoelen: a Vervallen; b maximaal 5 extra vakantiedagen (36 uur) voor de werknemer in fulltime dienstverband, voor parttimers naar rato; c seniorenverlof jaarlijks opnemen in aaneengesloten periodes, en de volgende gelddoelen (in natura): d geld; e aanvullend pensioen als bedoeld in artikel 12.5; f fietsenplan (zie artikel 12.8); g vakbondscontributie (zie artikel 12.9); h studiekosten (zie artikel 12.10). 12.3 1 Kopen van vakantiedagen De werknemer kan jaarlijks bij de werkgever een verzoek indienen om maximaal 5 vakantiedagen per kalenderjaar te kopen. Voor parttimers geldt dit naar rato van het dienstverband. Hiervoor kunnen de bronnen genoemd in artikel 12.2.1 sub g, h, i en j worden gebruikt. 2 3 Voor de toepassing van dit artikel wordt de waarde van een vakantie-uur gelijk gesteld aan het actuele uurloon op het moment van daadwerkelijke inwisseling (1/156 van het maandsalaris). De grondslag voor het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering wijzigt niet. De bepalingen van artikel 7.2 van de Cao voor het opnemen van gekochte vakantiedagen zijn overeenkomstig van toepassing. 12.4 1 Inwisselen voor geld De werknemer kan er voor kiezen om zijn arbeidsvoorwaarden te verkopen en de waarde hiervan in geld aan hem uit te laten betalen. Hiervoor kunnen de bronnen genoemd in artikel 296 van 347 Pagina 295

Pagina 297

Heeft u een pdf, pagegangster of internet publicaties? Gebruik Online Touch: jaarverslag digitaal zetten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication