W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 C Salaristabel Werknemers die op basis van een In- of Doorstroombaan in dienst zijn, worden ingeschaald in salarisschaal 0. Deze schaal is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimum van de schaal is gelijk aan 100% van het wettelijk minimumloon. Het maximum van de schaal bedraagt 130% voor Instroombanen en 150% voor Doorstroombanen. Salarisschaal 0 : I/Deurocenten. Periodiek 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Salarisschaal 0: I/Daf banen, salarisbedragen met ingang van 1 j i-baan 1.495,20 1.563,98 1.600,72 1.639,10 1.680,84 1.729,20 1.780,23 1.832,76 1.886,81 1.943,76 d-baan 1.495,20 1.563,98 1.600,72 1.639,10 1.680,84 1.729,20 1.780,23 1.832,76 1.886,81 1.941,53 2.014,28 2.086,83 2.163,12 2.242,80 gerond op eurocent Periodiek i-baan banen, salarisbedragen met ingang van 1 j en. d-baan 0 1.501,80 1 1.570,86 2 1.607,77 3 1.646,31 4 1.688,23 5 1.736,81 6 1.788,06 7 1.840,82 8 1.895,11 9 1.952,34 10 11 12 13 1.501,80 1.570,86 1.607,77 1.646,31 1.688,23 1.736,81 1.788,06 1.840,82 1.895,11 1.950,07 2.023,14 2.096,01 2.172,64 2.252,70 uli 2014 in eur o's, anuari 2014 in eur o's, af gerond op 316 van 347 Pagina 315

Pagina 317

Interactieve erapport, deze pdf of mailing is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van papier naar online converteren van web onderzoeksrapporten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication