W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 9.3 BEPALINGEN SALARISREGELING EN FUNCTIEGEBOUW Ex artikel 4.2 lid 1 en Bijlage 2 A 1 Garantiebepalingen Alle schalen zijn voorzien van garantieperiodieknummers zoals weergegeven in Bijlage 2, onder a tot en met e in de tabel van de salarisschalen. Bij de invoering van het functieloongebouw op 31 december 2003, 23.59 uur, zijn deze garantieperiodieknummers toegepast in situaties waarin het maximum van de salarisschaal van de werknemer op 31 december 2003 hoger was dan het maximum van de nieuwe salarisschaal. 2 De werknemer die bij de invoering als bedoeld in het eerste lid is ingeschaald in een garantieperiodieknummer dat hoort bij de nieuwe salarisschaal houdt recht op inschaling in dit garantieperiodieknummer zolang hij dezelfde functie blijft uitoefenen bij de werkgever of diens rechtsopvolger. 3 4 B De werknemer die bij de invoering als bedoeld in het eerste lid recht heeft De garantieperiodieknummers worden geïndexeerd met de algemene loonontwikkeling van de Cao. Invoering Functieloongebouw per 31 december 2003, 23.59 uur en het Reglement Bezwarencommissies Voor zover de invoering van het per 31 december 2003, 23.59 uur, van kracht zijnde functieloongebouw nog niet is afgerond, blijven de bepalingen uit hoofdstuk 4 (Invoering functieloongebouw per 31 december 2003 om 23.59 uur) en hoofdstuk 5 (Reglement Bezwarencommissies) van Uitvoeringsregeling A Salariëring uit de Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2004 onverminderd van toepassing. C Opheffing van de bezwarencommissies Voor de bezwarencommissies zoals geregeld in artikelen 5.2, 5.3 en 5.4 van Uitvoeringsregeling A Salariëring uit de Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2004 geldt dat deze commissies worden opgeheven als aan de volgende voorwaarden is voldaan: - Alle werknemers in de sector Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening zijn overeenkomstig de salarisregeling ingedeeld in een functie en een daarbij passende salarisschaal; - Alle ingediende bezwaren en beroepszaken zijn afgehandeld. - Geen van die werknemers kan op grond van het Reglement Bezwarencommissies uit de Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2004 een bezwaar- of beroepschrift (meer) indienen; verkregen op doorgroei tot een garantieperiodieknummer dat hoort bij de nieuwe salarisschaal, behoudt dit recht zolang hij dezelfde functie blijft uitoefenen bij de werkgever of diens rechtsopvolger. 317 van 347 Pagina 316

Pagina 318

Interactieve digi webshop, deze gids of jaarverslag is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een digitale publicatie converteren van e-reisgidsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication