 Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen;  Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven;  Geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving;  Stimuleert participatie in groepen. Voert daartoe motiverende gesprekken met cliënten. Probeert in voorkomende gevallen te achterhalen waarom een cliënt niet deelneemt;  Stimuleert en organiseert huishoudelijke en/of (re)creatieve activiteiten. Ziet toe op de uitvoering; Resultaat  Stimuleert betrokkenheid van ouders en/of relevante anderen;  Voert indien noodzakelijk ondersteunende (bijvoorbeeld huishoudelijke) werkzaamheden uit;  rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving;  Signaleert knelpunten en bespreekt deze (indien de gewenste aanpak wijziging behoeft en de verantwoordelijkheid van de Sociaal Pedagogisch Werker 2 te boven gaat) met de leidinggevende. : Behandelplan uitgevoerd, zodanig dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de groep en in staat is de gestelde doelen te behalen. Dienstverlening optimaliseren Resultaat  Denkt actief mee over het verbeteren van de dienstverlening;  Neemt deel aan werkoverleg. inspelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen. Profiel van de f Kennis unct ie  MBO 3 of 4 werk- en denkniveau;  Basiskennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten;  Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de specifieke problematiek van de cliënt. Specifieke functiekenmerken  Sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand; het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en het controlerend en corrigerend optreden hierbij;  Motiveren en stimuleren van cliënten;  Creativiteit voor het bedenken en organiseren van activiteiten;  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig voor het verzorgen van rapportages;  Probleemoplossend vermogen;  Bewegingsvaardigheid voor de fysieke ondersteuning en verzorging van cliënten. : Bijdrage geleverd aan de optimalisering van dienstverlening, zodanig dat de instelling kan CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 76 Pagina 75

Pagina 77

Heeft u een handleiding, zmags of digi edities? Gebruik Online Touch: magazine digitaal op uw website plaatsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication