Resultaat  Evalueert het activiteitenplan en stelt dit zo nodig bij. : Activiteitenplan uitgevoerd, zodanig dat deelnemers gedurende de afgesproken periode resocialisatie en terugkeer naar de maatschappij hebben bereikt. Informatie uitwisselen  Doet plaatsingsgesprekken of woont deze bij en verzorgt de introductie van nieuwe deelnemers; Resultaat  Stemt met collega's de dagindeling en de verdeling van werkzaamheden af en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en werkoverdracht;  Neemt deel aan werkoverleg. : Informatie uitgewisseld, zodanig dat duidelijkheid heerst omtrent dagelijkse activiteiten, wijzigingen en begeleiding van deelnemers. Medewerkers begeleiden Resultaat  Begeleidt en instrueert activiteitenbegeleiders in opleiding, stagiaires en groepshulpen, indien op de groep aanwezig en rapporteert hierover aan de leidinggevende. : Medewerkers (in opleiding) begeleid, zodanig dat zij de beoogde werkzaamheden volgens plan hebben verricht en (indien van toepassing) in staat gesteld zijn hun leerdoelen te halen. Profiel van de f Kennis unct ie  MBO werk- en denkniveau;  Het kunnen vertalen van de problematiek van de doelgroep/het individu naar passende activiteiten;  Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen;  Kennis van bij activiteiten toe te passen materialen, (handvaardigheids-)technieken en gereedschap. Specifieke functiekenmerken  Sociale vaardigheden voor het motiveren en stimuleren van participatie door deelnemers en het creëren van een goede sfeer;  Creativiteit en improvisatievermogen voor het ontwikkelen van activiteiten en opdrachten afgestemd op de wensen en behoeften van deelnemers;  Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten.  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en didactische vaardigheden voor het verstrekken van informatie, het geven van instructies en dergelijke; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 84 Pagina 83

Pagina 85

Heeft u een gids, digitaal bladeren of digitale catalogussen? Gebruik Online Touch: onderwijs catalogus digitaal bladerbaar op uw website plaatsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication