Resultaat  Evalueert het activiteitenplan en stelt dit zo nodig bij. : Activiteitenplan uitgevoerd, zodanig dat deelnemers gedurende de afgesproken periode resocialisatie en terugkeer naar de maatschappij hebben bereikt. Informatie uitwisselen  Doet plaatsingsgesprekken of woont deze bij en verzorgt de introductie van nieuwe deelnemers; Resultaat  Stemt met collega's de dagindeling en de verdeling van werkzaamheden af en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en werkoverdracht;  Neemt deel aan werkoverleg. : Informatie uitgewisseld, zodanig dat duidelijkheid heerst omtrent dagelijkse activiteiten, wijzigingen en begeleiding van deelnemers. Medewerkers begeleiden Resultaat  Begeleidt en instrueert activiteitenbegeleiders in opleiding, stagiaires en groepshulpen, indien op de groep aanwezig en rapporteert hierover aan de leidinggevende. : Medewerkers (in opleiding) begeleid, zodanig dat zij de beoogde werkzaamheden volgens plan hebben verricht en (indien van toepassing) in staat gesteld zijn hun leerdoelen te halen. Profiel van de f Kennis unct ie  MBO werk- en denkniveau;  Het kunnen vertalen van de problematiek van de doelgroep/het individu naar passende activiteiten;  Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen;  Kennis van bij activiteiten toe te passen materialen, (handvaardigheids-)technieken en gereedschap. Specifieke functiekenmerken  Sociale vaardigheden voor het motiveren en stimuleren van participatie door deelnemers en het creëren van een goede sfeer;  Creativiteit en improvisatievermogen voor het ontwikkelen van activiteiten en opdrachten afgestemd op de wensen en behoeften van deelnemers;  Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten.  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en didactische vaardigheden voor het verstrekken van informatie, het geven van instructies en dergelijke; CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 84 Pagina 83

Pagina 85

Interactieve online rapport, deze magazine of pdf is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online plaatsen van digitale reclamefolders.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication