Iedereen is een amateur in de nieuwe situatie de organisaties en de mensen op de werkvloer zoeken wordt naar wegen om goed te kunnen werken. Hij heeft er vertrouwen in dat ze dat goed doen, maar hij vreest dat het moeilijk wordt. ‘Iedereen is eigenlijk een amateur in de nieuwe situatie: de spelregels moeten opnieuw worden uitgevonden.’ Niet te laat Zolang de sector zich realiseert dat er valkuilen zijn en zij die duidelijk kunnen maken aan de (lokale) politici, kan het allemaal goed komen, zegt Kruiter. Het draait er toch nog altijd om dat mensen goed worden geholpen. Wat ‘goed helpen’ is, vraagt om een herdefiniëring, zegt hij. ‘Het heeft alles te maken met de opdracht die verscholen zit in deze transitie-operatie. Mensen in hun kracht zetten. Participatie. Activeren. Het zijn kreten die goed klinken, maar kunnen mensen er ook echt iets mee? Soms is het stabiliseren van een gezin het hoogst haalbare: je voorkomt dat ze in een neerwaartse spiraal raken. Maar stabiliseren is geen presteren. Van de sector wordt wel een prestatie verwacht. De vraag is dus: help je met de prestatie-opdracht mensen vooruit? Dan krijg je een entry-exit problematiek. Mensen komen in de schuldhulpverlening omdat ze schulden maken. Maar ze worden er ook uitgezet omdát ze toch weer schulden maken. Mensen in de sector weten dat het zo werkt en dat het niet ‘eigen schuld’ is. Dat het alleen maar veel geld kost als je je richt op het terughalen van 1400 euro schuld. Als je echt gaat voor maatwerk dan moet je je realiseren dat je verschillende mensen ook verschillend moet kunnen behandelen. Ik ben de eerste die toegeeft dat er een heel dunne lijn zit tussen maatwerk en willekeur. Je ontkomt er niet aan om iéts regelen. Bij uitvoerders en hun organisaties zie ik veel daden: zij zullen er alles aan doen om mensen te helpen. Daar zijn ze voor, dat is hun passie. Daarom is het goed om te luisteren naar wat zij te zeggen hebben. Als zij echt dichtbij de burger kunnen staan, kunnen ze heel veel ten goede keren. Maar nogmaals: geef hen dan wel de ruimte.’ 6 Sociaal Hospitaal Gemeenten zijn na de decentralisaties verantwoordelijk voor veel budgetten voor hulp aan probleemgezinnen. Samen met collega’s heeft Albert Jan Kruiter het Sociaal Hospitaal opgezet. Sociaal Hospitaal biedt gemeenten de mogelijkheid een ‘Diagnose van het Genoeg’ voor deze gezinnen te laten stellen. Het uitgangspunt is dat de gezinnen zelf het beste kunnen aangeven wat ze nodig hebben en zelf kunnen. Omdat het beste plan een plan is dat mensen zelf begrijpen en regisseren, onder voorbehoud van veiligheid en overlast. Daarnaast biedt Sociaal Hospitaal hulp bij impasses waarin professionals soms terecht komen. Situaties waarin zij helemaal vastlopen in een casus en er wordt verzucht ‘Alles is al geprobeerd, maar niets lukt’. Dat leidt zelfs tot spanningen tussen professionals onderling en/of hun organisaties. Alwéér een tweede kans? Nog een keer schuldhulp? Sociaal Hospitaal bekijkt de situatie en reikt oplossingen aan die vaak simpel maar effectief zijn. Zelf aan de slag Een gezin bestaat uit een moeder, stiefvader, drie kinderen en een kleinkind. Ze wonen in een huis dat onbewoonbaar verklaard dreigt te worden. Dit is gemeld bij maatschappelijk werk, waarna er vele hulpverleners over de vloer zijn gekomen die zich op allerlei andere zaken hebben gestort, zoals de oudste dochter en haar kindje, de financiën en opvoedkundige zaken. Niemand kan iets doen om het probleem met het huis op te lossen. Het is ondoenlijk om toegang te krijgen tot de sociale huurmarkt en de vrije sector is met een laag WAO-inkomen helemaal niet te doen. Hulpverleners willen graag helpen, maar kunnen weinig betekenen, zolang er geen huis is. De oplossing is simpel: hulpverleners maken een overzicht van alle grote en kleine problemen. Ze laten de familie datgene oplossen wat ze zelf kunnen doen en laten hen de regie over hun leven terugpakken. Via bijvoorbeeld seniorenhuisvesting kan mogelijk een huis worden geregeld, omdat daar kortere wachttijden voor gelden. Pagina 5

Pagina 7

Voor relatiemagazines, online uitgaven en onderwijsmagazines zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw clubbladen.

FCB Magazine WMD zomer 2014 Lees publicatie 10436Home


You need flash player to view this online publication