Onderhandelen Een vader woont met zijn twee dochters van 16 en 18 jaar in een vrije sector huurhuis. Zijn vrouw heeft recent de benen genomen, maar dat is niet het enige. Het eigen bedrijf van de man is failliet gegaan en het faillissement is niet goed afgehandeld door de curator, de zus van de man is overleden en zijn moeder heeft een beroerte gehad waardoor ze moet revalideren. Het grootste probleem is het huis dat te duur is geworden voor het gezin. Zolang de financiële problemen niet opgelost zijn, kunnen andere problemen ook niet worden aangepakt. De jongste dochter is depressief. Als ze het huis uit moeten omdat ze het niet meer kunnen betalen, dan worden de problemen pas echt groot: jongste dochter komt bij jeugdzorg, oma moet een beroep doen op professionele zorg omdat het gezin niet meer vlakbij woont. De huidige huurprijs is ongeveer 5 euro te hoog voor de huurtoeslag. De oplossing ligt voor de hand: hulpverleners onderhandelen met de woningcorporatie om de huurprijs net iets te verlagen zodat huurtoeslag in beeld komt. Daarna moeten de mogelijkheden worden verkend om woonkostentoeslag bij de gemeente te krijgen. Uiteindelijk bespaart dit vele kosten van extra zorg voor de kinderen en voor oma. Het gezin kan zelf weer de draad oppakken. Hoe help je mensen écht verder? ‘ Hoe bereik je effectief zoveel mogelijk doelgroepen? En hoe maak je het verschil? Ien van Doormalen en medewerkers van Solidez zetten netwerken voor buurt- en talentontwikkeling op. Dik Hooimeijer van de Stichting Mooi doet hetzelfde op een iets andere manier. Het doel is steeds: hoe help je mensen écht verder. De resultaten zijn niet altijd direct meetbaar, maar lijken veel perspectief te bieden voor de langere termijn. Wat wij doen, komt in het kort neer op: kwaliteit van leven bevorderen en maatschappelijke kosten naar beneden brengen. Een omgeving creëren waarin mensen betekenisvol kunnen zijn’, schetst Ien van Doormalen, directeur/ bestuurder van Solidez de uitgangspunten van haar organisatie. Er zijn verschillende netwerken voor buurt- en talentontwikkeling opgezet in Wageningen en Renkum om zo het ondernemerschap in het sociale domein een kans te geven. ‘Dat zijn teams die worden gevormd door allerlei verschillende burgers. Denk aan de traditionele vrijwilliger, een participatiemedewerker, iemand in de zorggerelateerde dagbesteding, mensen in opleiding. We creëren in buurt-, wijk- en dorpshuizen zo’n omgeving dat mensen er graag komen, dat er verbindingen tot stand worden gebracht.’ We werken vanuit de gedachte dat in principe iedereen in staat is om te leren of te werken. ‘Je moet je bedenken dat mensen die slecht voor zichzelf kunnen zorgen, in een stevig netwerk steeds beter in staat zijn om wel voor zichzelf én voor anderen op te komen. Dat is geen directe maatschappelijke winst, maar op termijn wel. Dáár ben ik in geïnteresseerd.’ huis van de wijk De mensen die in allerlei netwerken worden ondersteund, komen vanuit verschillende situaties samen. ‘Mensen die uit een zorggerelateerde of arbeidsmatige dagbesteding komen, zitten nu in een huis van de wijk. Je ziet dat een deel van het gezelschap transformeert van consument naar coproducent naar participant. Zo iemand staat in contact met De biljartclub moest op zoek naar een nieuw onderkomen 7 Pagina 6

Pagina 8

Heeft u een relatiemagazine, publitas of digitale rapporten? Gebruik Online Touch: clubmagazine digitaal bladerbaar publiceren.

FCB Magazine WMD zomer 2014 Lees publicatie 10436Home


You need flash player to view this online publication